Eskilstuna

15 miljoner back för högskolan

Mälardalens högskola gick back med nästan 15 miljoner kronor första halvåret i år. En stor anledning till underskottet är att skolan har haft problem med att studenter hoppar av innan de tar sin examen och det leder till ekonomiska förluster för högskolan.

Rektor Ingegerd Palm hoppas kunna ändra på det och därför görs nu satsningar på att studenternas tillvaro på högskolan ska bli bättre, bland annat ska man ge kurser i studieteknik.

Det är sen tidigare känt att högskolan framöver behöver minska sina personalkostnader.