Skåne

Misstanke om blåtunga i Skåne

Två misstänkta fall av djursjukdomen blåtunga har konstaterats på en gård utanför Hörby. Misstankarna kom efter att mjölk från gården analyserats på Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.

Hittills har blåtunga konstaterats på sammanlagt 22 djur i åtta besättningar, och än så länge är bekräftad smitta begränsad till Halland. Men nu har alltså misstanke om två sjuka djur upptäckts även i Skåne.

- Det är fullt möjligt att det är blåtunga, säger Katharina Gielen, chef på jorbruksverkets enhet för idisslare och gris.

Djuren i den aktuella besättningen har inte visat några symptom för blåtunga, men eftermiddagens individuella provsvar visar att minst två djur bär på antikroppar. 

Fullständigt besked om ifall de även bär på viruset väntas komma på onsdagen.

Om så skulle vara fallet kommer ett nytt spärrområde upprättas och vaccinationsteamen som fram tills nu koncentrerat sig på att förebygga smitta i Halland kommer omdirigeras. Det mesta tyda på att detta blir nödvändigt.