Stor undersökning om socialtjänsten

Nu ska 3 000 gotlänningar få svara på frågor om vad de tycker om kommunens socialtjänst. Det handlar om vilken hjälp de får när det gäller till exempel hemtjänst, personlig assistans, boendestöd eller andra insatser från socialtjänsten.

Undersökningen ska hjälpa de som arbetar inom socialtjänsten att bli bättre i sitt jobb.

Det här är tredje gången en sådan här undersökning görs på Gotland.

I de tidigare undersökningarna har ungefär varannan tillfrågad svarat på frågorna. De allra flesta, nästan nio av tio tillfrågade, har förklarat att de är nöjda med den hjälp de får av kommunen.

Vad de tycker i årets undersökning får vi veta i december, när resultatet ska vara klart.