Växjö

Mobilförbud på rättspsyk var fel

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö har inte rätt att ta ifrån patienterna deras mobiltelefoner. Det slog Socialstyrelsen fast på tisdagen.

Klinikledningen får kritik för sitt agerande i mitten av mars, då samtliga patienter uppmanades att lämna ifrån sig sina mobiler.

-Vi tar till oss de synpunkter som Socialstyrelsen har. Men vår utgångspunkt har hela tiden varit att detta är en arbetsmiljöfråga, säger Anita Åkesson, verksamhetschef på Rättspsykiatriska regionkliniken.

-Jag är fortfarande ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Här är det två olika lagar som kolliderar. Som jag ser det, så har det här varit ett oerhört stort problem, och det är inte bara i vår verksamhet. Runt om i landet så är detta ett problem, att våra patienter har fri tillgång till de här kommunikationsmedlen, säger Anita Åkesson.

Hänvisade till arbetsmiljölagen

Det var just med hänvisning till arbetsmiljön som klinikledningen i mitten av mars i år införde nya ordningsregler, som i praktiken förbjöd de intagna att ha egna mobiltelefoner. Några av patienterna ska ha använt telefonerna till att begå nya brott.

Flera av de intagna anmälde klinikledningens beslut till Socialstyrelsen, och de har nu fått rätt. Klinikledningen får inte införa ett allmänt förbud, utan måste ta beslut i varje enskilt fall. Socialstyrelsen hänvisar bland annat till lagen om rättspsykiatrisk vård.

Inte säkert att patienterna får tillbaka sina mobiler

Men Anita Åkesson säger att det inte är säkert att patienterna nu får tillbaka sina mobiltelefoner.

-Jag kan inte svara på det ännu. Vi måste värdera detta, och jag har full respekt för Socialstyrelsens synpunkter på detta. Men det är för tidigt, vi har inte hunnit värdera vilka konsekvenser detta får, och hur vi ska förhålla oss, säger Anita Åkesson.

Med tanke på den kritik som ni får nu, kan du sitta kvar som chef för kliniken?

-Ja, alltså... det är ju en fråga som vi självklart måste diskutera. Jag har ju inte vidtagit några åtgärder än.

Men anser du att du kan sitta kvar, trots den kritik som ni får från Socialstyrelsen nu?

-Det är för tidigt att uttala sig om i det här läget, säger Anita Åkesson, verksamhetschef på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.


Angela Wiese
angela.wiese@sr.se