Trollhättan

Tolv miljoners tillägg till kommunens ekonomi

Lågkonjunkturen kommer att slå hårt mot kommunernas ekonomi. Regeringen sänker därför arbetsgivaravgiften med en procent och det ger Trollhättans stad 12 miljoner kronor. Det är i sin tur knappt en procent av kommunens personalkostnader.

- Om arbetslösheten ökar blir det tuffare med kommunal ekonomi. 12 miljoner är ändå bättre än att dom inte kommit så visst lindrar detta kommunens arbete med budgeten, säger Mats Häggner, centerpartist och kommunpolitiker i Trollhättan.

Trollhättans stad omsluter 3 miljarder kronor om året och personalkostnaderna, de som påverkas av arbetsgivaravgifterna, är 1,6 miljarder kronor. 12 miljoner kronor i sänkt arbetsgivaravgift är 0,75 procent av kommunens kostnader för sina anställda.

Men ekonomichefen Daniel Nilsson är ändå glad: - Det är ett välkommet tillskott i budgetbalansen. Vi sitter just nu och brottas med 2009 års förutsättningar. Det här hjälper ändå upp diskussionerna. Daniel Nilsson hade föredragit att de statsbidrag som kommunen får värdesäkras, alltså räknas upp i takt med löneökningarna och inflationen. Som det är nu urholkas de i stället, blir mindre värda. Daniel Nilsson efterlyser mer stabila spelregler för kommunerna. Statsbidragen sjunker i värde, nya uppgifter som staten lägger på kommunerna ökar kostnaderna och sänkningen av arbetsgivaravgiften får något av en engångseffekt. Men för nästa år gör det gott i Trollhättans stads kassa och dessutom trillar det in ytterligare nio miljoner kronor i fastighetsavgift, den som ersatt den statliga fastighetsskatten. Kommunerna får också statsbidrag för de satsningar på psykiatrin och kompetensutbildning av förskolans personal som finns med i regeringens budget. Men det innebär ändå nya kostnader för kommunen. - Nu har vi ju inte sett detaljerna här, men så brukar det ju vara, att de här riktade statsbidragen förutsätter att kommunen gör en egen insats och sätter in egna resurser, säger Daniel Nilsson. Bosse Adriansson 0522 - 67 00 55 bo.adriansson@sr.se