Gotland City i Stockholm läggs ner

Sent på tisdagseftermiddagen blev det klart att  Gotland Citys styrelse har beslutat att lägga ner Gotland City i Stockholm efter 26 års verksamhet.

Gotland City i Stockholm är en resebutik som ägs av ett dotterbolag till Gotlands Turistförening. 

Butiken har gått dåligt de senaste åren och den ökade internetbokningen anges som den stora förklaringen till de sjunkande bokningarna.

De paketresor som Gotland Citys styrelse hoppades skulle reparera underskotten har inte uppfyllt förväntningarna.

Beslutet att lägga ner var enhälligt och två fast anställda drabbas.

I år väntas underskottet bli uppåt en miljon kronor och beslutet är att avveckla så fort som möjligt, dock senast till årsskiftet.