Vännäs

Äldreboendet Hjorten

För ett år sedan kritiserades äldreboendet Hjorten i Vännäsby och i april gjorde Länsstyrelsen en tillsyn och även de riktade kritik mot Vännäs kommun.

Kritiken gällde bland annat att de boende lämnades ensamma vid nattrapportering, att brandlarm och grupprum saknades samt att personalen hade för lite tid för pensionärerna.

En del personalförändringar och ombyggnationer har gjorts, men Kiki Nilsson, anhörig, tycker fortfarande att Hjorten är dåligt anpassat för demensvård och att det är för lite personalresurser.

- Det är för lite personal. Det är inte bra att dementa sitter ensamma mycket, de ska helst ha små aktiviteter och hålla igång för att bevara det de har, säger Kiki Nilsson, anhörig till en boende på äldreboendet Hjorten i Vännäsby.