enköping

Kommunen växer - kostnaderna ökar

Enköpings kommuns verksamheter kommer att kosta 97 miljoner kronor mer i år jämfört med 2007. Det här framkom vid kommunfullmäktiges möte igår, där man gick igenom kommunens ekonomi.

Finanskommunlrådet Anna Wiklund säger till Enköpingsposten att det beror på att kommunen växer och det innebär i sin tur ökade kostnader. Trots de ökade kostnaderna beräknas de flesta nämnderna kunna hålla sina budgetar.