Skåne

Nu vaccineras mot blåtunga i Skåne

Djursjukdomen blåtunga fortsätter att sprida sig.  Provtagningen av de misstänkta fallen på en gård utanför Hörby i Skåne har nu visat att det är blåtunga.

– Det innebär att vi öppnar en ny vaccinations- och provtagningscentral i Kristianstad som ska jobba med spärrområdet kring Hörby, säger Håkan Henriksson på jordbruksverket

Det första fallet av blåtunga upptäcktes i början på september på en gård i Halland. Sjukdomen, som bara drabbar idisslare och är ofarlig för människor, sprids av svidknott. De undersökningar som statens veterinärmedicinska anstalt gjort visar att insekterna är som aktivast under augusti och september. De gårdar där smittan konstaterats drabbas ganska lite eftersom det bara är ett fåtal djur per besättning som smittats och måste avlivas. 

Hittills har över 25 000 djur vaccinerats. Enligt Jordbruksverket uppmanas nu djurägare att behandla sina djur med insektsmedel och de senaste utbrotten av blåtunga visar att smittan kan finnas på betydligt fler ställen än vad man hittills trott.

Men Håkan Henriksson på Jordbruksverket tycker ändå att man har läget under kontroll bland annat på grund av de massvaccinationer som nu genomförs.