Popcornutsläpp i Vättern

Det rådde full aktivitet på Vättern under tisdagen. Bland andra Kustbevakningen övade på att sanera sjön från ett större oljeutsläpp. Det som fick tjänstgöra som tjockolja var inget annat än popcorn.

– Det driver och beter sig ungefär som olja på vattenytan. Det är ganska realistiskt att använda popcorn, det förorenar inte naturen och dessutom blir sjöfåglarna glada, säger kustbevakningsinspektören Filip Lundgren.

Tankbåt läcker olja
En tankbåt som av någon anledning och på något sätt tagit sig upp i Vättern i ett mer eller mindre ljusskyggt ärende har sprungit läck och läcker tjockolja. Det är scenariot när Kustbevakningen, Räddningstjänsterna i Motala och Jönköping och Svenska Sjöräddningssällskapet övar insatsförmågan vid ett oljeutsläpp.

– Vi begränsar utsläppet runt haveristen så att oljan inte sprider sig. Sen försöker vi ändå samla in det som spridit sig, säger Filip Lundgren.

Sjöräddning via lastbil
I dagsläget har Kustbevakningen inte något fartyg stationerat i Vättern. Istället är det räddningstjänsterna i Motala och Jönköping som tillsammans med Sjöräddningssällskapet i Karlsborg får rycka ut vid olyckor. Men vid en större olycka skickar Kustbevakningen fartyg, antingen via Göta kanal eller med lastbil

Vättern är dock relativt förskonat från allvarligae olyckor.

– Det är väldigt ovanligt. Vi har några få små oljeutsläpp per år som vi utreder men som är för små för att sanera.

Trots det är övningar som dagens nödvändiga.

– Det är viktigt för att personalen ska behålla kompetensen. Det var längesedan vi övade på Vättern men vi övar årligen i andra områden i vår region.

Anton Frank
anton.frank@sr.se