Radioklassikern Mosebacke Monarki

Hasse Alfredson kläckte 1958 idén till Mosebacke Monarki. Han och underhållningschefen Tage Danielsson tänkte sig serien som en satirisk radioversion av  Grönköpings Veckoblad.

 

Arbetsnamnet var Kungariket Karlaplan med utgångspunkt från radions anrika studio på Karlaplan i Stockholm. Lokalen blev i sista stund upptagen så producenten Hasse flyttade över idé och produktion till Södra Teatern på Mosebacke som blev en monarki.

I den första överföringen från Radio Mosebacke den 6 oktober 1958 valdes kung och nationalsång i direktsändning. Mosebackegänget bestod till en början av Hasse Alfredson, Carl-Uno Sjöblom, Thord Carlsson, Moltas Ericson, Hatte Furuhagen och Olle Pahlin. Tage Danielsson medverkade från 1961.

Mosebacke ändrade så småningom karraktär med ett producerat aktualitetsmaterial. Programmet flyttades till en studio i radiohuset och sändes mer eller mindre regelbundet under 18 år.

Några få yrkesskådespelare engagerades men rolllistan fylldes ut med spelglada spexare från Uppsala. Carl-Uno Sjöblom tog över producentrollen 1959. De första säsongerna sändes Mosebacke Monarki i P2, då det satiriska innehållet ansågs smalt. 

Våren 1968 sändes åtta Mosebacke Monarki i TV. TV-versionen förstärktes med pianisten Gunnar Svensson och Helmer Bryd’s Eminent Five Quartet. Visst minns vi Norgevisan och andra odödliga klassiker.