HÄRNÖSAND

Ny färjelinje från Härnösand

En ny färjelinje kommer att börja gå mellan Härnösand och och finska Kaskö från och med oktober.

Färjetrafiken som är den enda från Mittsverige kommer i första hand att transportera godstrafik.

- Vi kommer att rikta in oss på transporter till och från större industrier i både Norge, Sverige och Finland och även Ryssland, säger Peeter Ojasaar (VD) vid Baltic Scandinavian Lines AS.