Kalmar län

Oroliga elever i länet

Efter tisdagens skolskjutningar i Finland, är många elever oroliga även här i länet. Vi blev chockade när vi fick höra om det här, säger Serva Eliassi på gymansieskolan Jenny Nyström i Kalmar.