budgetförslag

Jönköping får vårdnadsbidrag

Det blir ett vårdnadsbidrag i Jönköpings kommun. Som väntat har kristdemokraterna, inte utan visst motstånd från allianskollegorna, fått igenom sin hjärtefråga om vårdnadsbidraget.

Bidraget, som är på 3 000 kronor, ska ges till de som har barn somär ett eller två och vars föräldrar är hemma på heltid.

Vårdnadsbidraget införs i Jönköping 1 januari nästa år och kostar kommunen fyra miljoner kronor.