Uppsala

Brand vid Ekeby bruk

En hög med byggmaterial sattes i brand sent på onsdagsnatten i brand vid Ekeby bruk i Uppsala. Materialet ska ha kommit från en byggarbetsplats i närheten. Branden kunde släckas relativt enkelt och det var ingen större risk för spridning.