Strömsund

Gymnasieskola blir teknikcertifierade

På måndag får gymnasieskolan Hjalmar Strömer i Strömsund sin certifiering som teknikcollege.

Företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn står bakom certifieringen.
Teknikcolleget har ett nära samarbete med företag i regionen där eleverna bland annat får göra praktik.
Skolan kommer nu att marknadsföras som teknikcollege för att locka elever både från Strömsund, övriga länet, södra Västerbotten och Västernorrland.