Helhet viktig anser koloniodlare

Norra Visbys grönområde bör betraktas som en helhet och inte som flera separata områden! Det skriver medlemmar i Föreningen Gustavsviks kolonilottodlare till kommunstyrelsen.
Helheten är viktig för en fortsatt bra miljö för fritid och turism för såväl stadsbor som besökare. I norra Visbys grönområde finns en rörelsefrihet på ett sätt som små utspridda grönområden i stadsmiljö inte kan medföra, skriver medlemmarna. Därför uppmanar de kommunstyrelsen att värdesätta och prioritera norra Visbys grönområde.