Bilder från Silobranden

Räddningstjänsten Skara-Götenes bilder från branden i Hällekis.