Hässleholm

Klimatuppvärmning hotar ekosystemet

Främmande arter kan ställa till det i vårt ekosystem och slå ut inhemska arter.
Och med ett varmare klimat så kan fler arter få fäste i Sverige.
Det var ett av ämnena som på torsdagen diskuterades på miljöövervakningskonferensen i Hässleholm.

En främmande art är en art som tagit sig hit med hjälp av människan. Antingen planterats in eller följt med ofrivilligt.

I våra kläder kan parasiter finnas och i vår packning kan vi få med allt från små spindlar till fröer när vi har varit utomlands.