LINDESBERG

Lindesberg kan få ny socialjour

Lindesbergs kommun kan komma att förändra sin socialjour. Detta efter den kritik som poliser framfört, om att dom inte alltid får den hjälp som dom anser sig behöva, när exempelvis barn ska omhändertas på jourtid.

I Ljusnarsberg och Askersunds kommuner är det socialnämndens ordförande som i första hand ska svara när jourtelefonen ringer på kvällar, helger och nätter.

Precis som i Lindesberg, där det av gammal vana blivit så att det är högsta politikern själv som står för jouren. Men enligt polisen har det haltat. Vid fyra av tio tillfällen har Lindesberg inte skickat någon vid akut läge.

För att reda ut vad som ska gälla ska socialchefen i Lindesberg och polisen träffas och diskutera. Inte heller kommunalrådet Anders Larsson är helt nöjd med sin egen organisation, den enskilda människan i behov av hjälp ska stå i centrum säger han.