enköping

Enköpingsbor ska tycka till oftare

Hur delaktiga är Enköpingsborna i demokratin i kommunen? Förhoppningen från kommunen är att de ska känna sig mer delaktiga i den lokala demokratin. Intresset bland de Enköpingsbor vi träffat är ganska svalt.

– Man tycker mycket hemma, men sedan är det svårt att påverka, säger en kvinna.

Att rösta fram sitt parti och sin politiker var fjärde år räcker inte. Politikerna vill att Enköpingsborna ska vara ännu mer delaktiga i den fortlöpande kommunala processen.

När till exempel bad- och friluftsområdena Bredsand och Storskogen varit på dagordningen har kommunen använt sig av öppna dialogmöten med god framgång.

Det är det förre kommunalrådet, centerpartisten Bengt Wahlberg, som ska utreda vilka former som är de bästa för att få med folket i de kommunala besluten.

– Det får inte bli ännu mer personer som känner att de inte kan vara med och påverka. Det tror jag är farligt. Det måste ändå vara så att man kan säga: ”Jag var med på ett möte där jag fick in min åsikt. Sedan beslutade de inte som jag tyckte, men jag fick vara med och påverka”. Det uttrycket hoppas jag man ska kunna höra från Enköpingsbor i framtiden, säger Bengt Wahlberg, före detta kommunalråd i Enköping.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se