TIERP

Många ungdomar tvångsomhändertas

Allt fler ungdomar i Tierp tvångsomhändertas av kommunen, något som tär hårt på socialbudgeten. Många av dom har allvarliga missbruksproblem.

-Det är ett antal som har missbrukat läkemedel, cannabis och även drivgas till hårspray, berättar Freddie Eriksson på Resurscentrum Barn på Tierps kommun.

Det är med stöd av LVU - lagen om särskild vård av unga - som kommunen griper in. Anmälningarna om att nån har hamnat på glid och far illa kommer från såväl skola och polis som från grannar och ibland föräldrarna.

Under förra året omhändertogs sex barn och ungdomar. I år är antalet redan uppe i tio stycken, det handlar om både pojkar och flickor från 11 upp till 20 år. Flera av dom som utvecklat ett drogmissbruk har också begått kriminella handlingar.

För kommunen handlar det här om mycket kostsamma insatser - att hålla en ungdom tvångsomhändertagen hos en stödfamilj eller ett vårdhem kostar i genomsnitt 3.000 kronor per dygn. Även om budgetramarna redan har överskridits tycker Freddie Eriksson det är viktigt att prioritera unga som mår dåligt.

-Det är förenat med väldigt stora kostnader. Men när det handlar om att barns hälsa och utveckling skadas finns det inte så mycket att välja på.

På Tierps kommun är man bekymrade över att så många av dom tvångsomhändertagna är missbrukare, men man vill inte tro att det här är tecken på ett utbrett drogmissbruk bland nordupplands unga.

Men för att vara säkra på den saken kommer kommunen intensifiera samarbetet med sina samarbetspartner.

-Vi har ju ett utbrett och viktigt samarbete med både polis och skola. Vår avsikt är ju att träffa på ungdomar med problem så tidigt som möjligt, säger Freddie Eriksson.

August Bergkvist                                       august.bergkvist@sr.se