Just nu

Sänkt torskkvot för trålfiske

Från och med 29 september så sänks kvoten för torskfiske med trålfartyg.
Fiskeriverket anpassar ransonstorleken i västra Östersjön till den ranson som gäller i östra Östersjön. Sänkningen är från 600 kg/ranson och vecka till 500 kg/ranson och vecka.