SKÅNE

Inga krav på MRSA-koll av vårdpersonal

Idag finns inga regler för att kontrollera om sjukhuspersonal bär på den fruktade sjukhussjukan, MRSA.
För patienter däremot gäller hårda regler för att smittan inte ska sprida sig.

Det är enkelt att göra ett test, vilket all personal som jobbat utomlands rekommenderas att göra.

Men trots att vårdpersonal blir allt rörligare över nationsgränserna så finns inga direkta krav och ingen smittkontroll av personalen.

Ansvaret ligger på varje individ och på varje avdelningschef.

.