STRÄNGNÄS

50 år med kvinnor som präster

Under fredagen är det 50 år sedan kyrkomötet beslutade att kvinnor får prästvigas. Detta uppmärksammas i hela landet bland annat med jubileumsgudstjänster i landets alla domkyrkor. I Strängnäs blir det enligt stiftet en jubileumsmässa.

– Vi vill jubilera det här nu för att frågan fortfarande är angelägen att prata om, säger biskopens adjunkt i Strängnäs Johan Svedberg. Hur ser vi på män och kvinnor i olika uppdrag och framför allt präst? Sen är det tyvärr fortfarande så att vi måste debattera frågan, det är som om den inte vore avgjord, fast den är det.

Av Strängnäs stifts drygt 200 präster i aktiv tjänst är 76 kvinnor. Och när det gäller de 63 kyrkoherdarna i stiftet, så är 16 kvinnor. Just nu prästvigs fler kvinnor och Johan Svedberg tror att det snart kommer att jämnas ut.

– Det är många som ber att få en kvinnlig präst, säger Helena Ekhem, som har varit präst i åtta år och jobbar på Fors församling i Eskilstuna.

– Men jag tror att det viktiga är att i prästkåren så behöver det finnas representerat män och kvinnor, unga och gamla, människor med olika etniska bakgrunder, handikapp, olika sexuell läggning. Mänskligheten behöver finnas representerad i prästämbetet.

I Strängnäs predikar under lördagen biskop Laila Riksaasen Dahl från vänstiftet Tunsberg i Norge.

Janne Innanfors
janne.innanfors@sr.se