Västra Götaland

Nu kan du bli förtrollad av fladdermöss

Under sommaren har en inventering gjorts av fladdermössen i Västra Götaland.
Då upptäcktes en art som biologerna inte trodde fanns här: trollfladdermusen.