Räddningstjänsten synar telefonstörning

Räddningstjänsten på Gotland ska nu utvärdera gårdagens telefonavbrott.
Telefonavbrottet orsakades av ett överföringsproblem i Norrköping och ledde bland annat till störningar i både det mobila och fasta telefonnätet.

Dessutom påverkades även räddningstjänstens automatiska brandlarm, trygghetslarmen och mini-callfunktionen.
För att få ett grepp över omfattningen av telefonavbrottet uppmanas nu företag, myndigheter och andra drabbade att höra av sig till räddningstjänsten på Gotland.