Åtvidaberg

Statsvetare ifrågasätter nämndlösa kommuner

En tunnare demokrati, där medborgare tycker att politikerna inte berättar vad de gör eller lyssnar på vanligt folk lika mycket längre, det följer lätt med den nämndlösa modellen, enligt professor Stig Montin, apropå Åtvidaberg där man lade ner de flesta nämnderna efter förra valet.

I Sverige har hittills ett 40-tal kommuner avskaffat sina politiska nämnder. Därmed blir det också färre politiker men det behöver inte betyda att vanliga medborgarna får mindre att säga till om, det beror på hur man organiserar kommunen, anser Stig Montin.

Svårt att få med allmänheten
En del har gjort som Åtvidaberg - skapat beredningar i olika ämnen som kultur, idrott eller - demokrati, där allmänheten inbjuds att vara med och diskutera.

- Men det kan vara svårt, det är inte säkert att medborgarna kommer när politikerna öppnar dörren. Istället får politikerna söka upp medborgarna, säger professor Stig Montin.

Svårare för små partier
En förändring som oppositionspolitikern Sören Söderström från Centerpartiet i Åtvidaberg pekar på är att det blivit svårare för de små partierna att få vara med i debatten nu.

Stig Montin kan inte säga hur bra de nämndlösa demokratierna är ur ett demokratiperspektiv, utan menar att det är någonting man endast kan avgöra på sikt.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se