FI: Ingen oro för Swedbank, trots rykten

Uppdaterad 16:39
Problemen för Swedbank med spekulationsaffärer mot bankens aktie eller rykten om att sparare skulle ha börjat ta pengar är just nu inget som oroar Finansinspektionen. Läget för Swedbank är varken bättre eller sämre än för andra banker, snarare bättre, enligt FI.

– Just nu finns det inga problem för de svenska bankerna att fullgöra sina åtaganden eller att ha tillräckligt med likviditet. Swedbank är den av de svenska bankerna som har högst lönsamhet, banken har bland de lägsta kreditförlusterna i banksystemet och den har stora säkerhetsmarginaler för att klara sämre tider. Så utifrån det perspektivet finns det ingen anledning att känna oro. Det finns inga tecken på att det finns problem med kreditförluster i dess bankverksamhet, säger Finansinspektionens chefsekonom Tomas Flodén.

Och ändå kommer det rykten om att banken har problem med bankens upplåning, finansiering och att man har blankningsaffärer som riktar sig mot aktien hela tiden?

– Alla banker runt om i världen, i Europa, i USA, och i Sverige, har i dag problem med att få tag på lång finansiering. De ligger och lånar kort. Jag skulle inte säga att Swedbank är i en speciell situation förutom att det cirkulerar väldigt mycket rykten om Swedbank på ett sätt som det inte gör om de andra bankerna.

Vad kan ni från Finansinspektionens sida göra åt det?

– Vi följer upp rykten som kan misstänkas vara medvetet spridande av desinformation för att påverka aktiepriset. Där följer vi upp för att se om det är någon form av brottslig verksamhet som ligger bakom det. I övrigt kan vi bidra med att se till att sprida information om hur det ser ut för de svenska bankerna, att de är stabila, har sunda finanser och gott om kapital.

Finns det några tecken på att det skulle förekomma oegentligheter riktade mot Swedbank?

– Det vill jag inte kommentera just nu, säger Tomas Flodén.

För Swedbank är ryktesspridningen just nu ett problem, inte minst när det gäller spekulationsaffärerna mot bankens aktie. Och bankens vd Jan Lidén önskar därför inget hellre än att de som står bakom spekulationer och rykten träder fram.

– Man vill veta vad det rör sig om för människor blir ju oroliga, vilket ingen tjänar på utom spekulanterna. Det kräver ju stor insats av många, inklusive oss själva, för att lugna våra kunder, säger Jan Lidén.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se