Borås

Öppet längre på bibliotek & museer

Biblioteket och museerna i Borås föreslås hålla öppet mer från och med nästa år. Det väntas kulturnämnden besluta i nästa vecka.

För Stadsbibliotekets del handlar det om en timme mer på fredag, lördag söndag - fram till klockan 20 på fredagarna och till 17 på helgerna.

Museernas tider ska samordnas och såväl Konstmuseet som Textilmuseet och Borås Museum ska i fortsättningen ha samma öppettider om förslaget godkänns.

Det betyder under september till och med maj öppet 11 - 17 tisdag - söndag, utom tisdag och torsdag då man ska ha öppet till 20.