HYLTE

Fortsatt bekymmersamt med Hyltes ekonomi

Hylte kommun klarar inte att uppfylla sina ekonomiska och finansiella mål. Det konstaterar kommunens revisorer, firman Öhrlings, i delårsrapporten. Revisorerna skriver i sin rapport att de ser med stor oro på kommunens ekonomi och vill ha kraftfulla åtgärder.

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson säger att han delar revisorernas oro.

– Vi klarar inte riktigt av de åtagande vi har. Vi behöver försöka vända befolkningsutvecklingen så vi är fler som hjälps åt att klara åtaganden.

Pensionsskulden tynger ekonomin enligt revisorerna. Har Hylte råd att betala sina pensioner i framtiden?

– Vi måste se till att vi får råd att betala dem. För det är klart att vår personal ska ha sin berättigade pension. Att pensionsskulden nu har ökat ganska kraftigt beror ju på att man gjort förändrade antaganden om medellivslängden. Man har ökat på det och därmed har man ökat på pensionsskulden, säger Lennart Ohlsson.

Revisorernas kritik mot att Hylte kommun inte lyckas nå de ekonomiska och finansiella målen är alltså hård. Men när det gäller verksamhetsmålen, vad olika förvaltningar ska få gjort får kommunen beröm. Ett ambitiöst arbete jämfört med många andra kommuner skriver revisorerna.

När det gäller de finansiella målen säger Lennart Ohlsson att de mål som kommunen satte upp för 2008, vad gäller soliditet, inte var realistiska.

Soliditet är att det finns en betalningsförmåga i kommunen, att man kan fullgöra sina åtaganden.