Fidesågens sanering fall för kommunen

Ansvaret för att sanera området vid Fidesågen, som är förorenat av bland annat kreosot, kommer troligtvis att hamna på kommunen.

Eftersom det inte finns någon ägare som kan ställas till svars så föreslår tekniska nämnden att kommunen går in och tar ansvar.

Kostnaden för kommunen blir 300.000 kronor, resten bekostas via statsbidrag. Totalt kommer saneringen att kosta mer än sex och en halv miljon kronor.