Umeå

Fler tvingas lämna sin bostad

Vräkningarna i Umeå ökar. Förra året avhyste det kommunala bostadsbolaget Bostaden tretton hyresgäster och i år kan fler komma att vräkas, det säger Birgitta Sandström på ekonomi och inkasso.

--I fjol hade vi tretton avhysningar och det var en ganska stor ökning jämfört med året innan. Tendensen visar att även i år blir det väldigt många, säger hon

Hur många har ni så här långt?

--Ja fram till idag har vi åtta stycken och det är på gång flera flera stycken den här månaden, under september som förmodligen verkställs, det säger Birgitta Sandström till P4 Västerbotten.

Skälet till att hyresgäster inte klarar av att betala sin hyra är många. Arbetslöshet och sjukdom och att inte få ersättning är en del i det hela det säger Birgitta Sandström:

--Det handlar om kunder som inte har haft ekonomi att kunna lösa sina skulder. Eller haft andra problem. I det här fallet har vi väl inte haft barnfamiljer utan det har varit ensamstående. Det kan vara studier som de inte har klarat av poängen och inte fått studiestöd. Eller att de av andra skäl inte fått de bidrag de har varit berättigade till därför att de inte fyllt de krav som socialtjänsten ställer, det säger Birgitta Sandström.

Det händer också att hyresgästen försvinner:

--Eller så har de bara försvunnit, bara lämnar sin lägenhet, den är övergiven och vi får ta tillbaka den med hyresskulder, fortsätter Birgitta Sandström.

Av de som vräks från Bostadens lägenheter är de flesta män.

För att hejda utvecklingen med allt fler vräkningar i Umeå säger Tony Kjellman områdeschef inom socialtjänstens familj och individomsorg att det är viktigt att hjälp sätts in tidigare innan problemen blivit för stora.

Sju socialsekreterare som idag jobbar med försörjningstöd ska i november åka på en kurs i Stockholm där man ska lära sig av andra kommuner som jobbar vräkningsförebyggande.

Tony Kjellman vill även ha med sig de privata hyresvärdarna i det förebyggande arbetet och att de kommer in tidigt. Men det ska vara socialtjänsten som ska göra jobbet och ha kontakt med hyresgästen som riskerar att vräkas:

--Kontakt med fastighetsbolagen så att vi får den här tidiga signalen, kanske redan efter nio-tolv dagar så kommer en signal om att hyran inte är betald. Att vi då tar en kontakt med den här familjen och frågar om vi kan vara behjälpliga på något sätt, det säger Tony Kjellman och förklarar varför hyresgästen har svårt att betala sin hyra:

--Det kan ju handla om att man har hamnat i en krissituation när det gäller ekonomi av olika omständigheter. Det kan handla om att man tillfälligt hamnat i en svacka där man brukar alkohol för mycket och då handlar det om att utreda och undersöka vad den här familjen har för behov och erbjuda rätt insats, det säger Tony Kjellman.

Reporter Inga Korsbäck

inga.korsback@sr.se