Kinda vinnare på finansoron

Det finns inte bara förlorare i den pgående finanskrisen. Kinda kommun har varken gjort placeringar i amerikanska obligationer eller tagit lån.

Istället har kommunen pengar sparade och kommunchefen Anders Lind hoppas på en bra avkastning om räntan nu skulle stiga.

– Vi gör ju ett bättre finansnetto på den här krisen som det ser ut just nu, säger Anders Lind.

Hur kommer det sig?
– Vi har systematiskt de senaste åren arbetat med att betala av våra lån och att kunna investera med hjälp av egna likvida medel. Vi har våra pengar i räntebärande papper så vi har våra pengar placerade säkert, säger Anders Lind, kommunchef i Kinda kommun.

Läs mer: