Falköping

Mejeri slipper undan stort vite

Falköpings Mejeri ska betala ett vite på 10 000 kronor till staten. Det har Miljödomstolen beslutat efter att mejeriet vid ett flertal tillfällen släppt ut för mycket mjölkrester i avloppsvattnet.

Miljönämnden i Falköpings kommun hade yrkat att mejeriet skulle dömas att betala ett vite på sammanlagt 410 000 kronor, för alla de gånger mejeriet släppt ut mer mjölkrester än det haft tillstånd till.

Men Miljödomstolen kan bara besluta om den summan som angivits i föreläggandet och därför blir summan betydligt lägre.

Falköpings Mejeri har beslutat att flytta ungefär hälften av ostproduktionen till Milkos mejeri i Karlstad, för att klara utsläppen i Falköping.