Sörmland

Kritik mot äldreomsorgsmätning

Socialstyrelsen ger inte en rättvis bild av äldreomsorgen, anser Eskilstuna kommun. Nyligen berättade vi om en undersökning som pekade på stora brister inom äldreomsorgen i Sörmland och Eskilstuna. Kommunen anser att medborgarna inte får en rättvis och verklig bild på grund av hur Socialstyrelsens mäter och redovisar resultaten.

Socialstyrelsens undersökningar om kvalitén i äldreomsorgen är tänkt att ge medborgarna möjlighet att jämföra olika verksamheter och man har poängsatt till exempel kvaliteten på maten, hur mycket personal som finns och hur hög kompetens den har.

Kommunerna i Sörmland har den sämsta äldrevården, enligt jämförelsen. I en betygsskala ett till fem, där fem är bäst, får Sörmlands kommuner totalt sett sämst betyg när det gäller kompetens och delaktighet. När det gäller personaltäthet är det bara Nyköping och Vingåker som når upp till genomsnittsbetyget i landet, det vill säga en trea.