Inga virus i Lilla Edets vatten

Boende i Lilla Edet kan nu använda sitt kranvatten som vanligt igen. Inga virus har påvisats i de analyser av dricksvattnet som är klara.

I samråd med Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket har kommunen beslutat att häva rekommendationen om att koka dricksvattnet.

För ett par veckor sedan utbröt en epidemi av magsjuka i Lilla Edet. Över 500 personer drabbades och invånarna uppmanades att koka sitt dricksvatten. Den rekommendationen är nu hävd.

Innan epidemin bröt ut sågs avföring och toalettpapper i Göra älv, nära vattenintaget. Polisen inledde en förundersökning om miljöbrott, men den lades ner i veckan.