Officer på F17 riskerar en varning

En officer på flygflottiljen F17 riskerar att få en varning efter att han överskridit sina befogenheter.

Mannen har enligt en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd givit en medarbetare tjänstledigt med lön även fast han inte kan ta den typen av beslut.

Flygflottiljen skriver i ett uttlåtande att det finns förmildrande omständigheter men att de förordar en varning som disciplinpåföljd.