Oenighet om överbeläggningar inom vården

Socialdemokratiska landstingsrådet Rigmor Åkesson föreslår att ett antal stängda vårdplatser ska finnas i beredskap för att undvika överbeläggningar inom Landstinget Västmanland. Men förslaget får mothugg...

Arbetsmiljöverket hotar Landstinget Västmanland med 100 000 kronor i vite för varje säng som man placerar på ett felaktigt sätt.

På landstingsfullmäktige i oktober kommer en fråga som gäller just överbeläggningar att behandlas. Det är socialdemokraten Rigmor Åkesson som ställt frågan till centerpartiets Birgitta Andersson.

Rigmor Åkesson vill att man ska kunna ha ett antal stängda platser i beredskap ute i länet, och öppna de platserna vid akuta behov.

– Jag tycker att man ska titta på om man kan ha ett antal platser i malpåse när de inte behövs ute i länsdelarna, säger hon.

Både socialdemokraten Rigmor Åkesson och centerpartisten Birgitta Andersson ser fram emot det nya vårdhuset vid Centrallasarettet som ska vara klart år 2010.

Båda är överens om att lasarettet då kommer att ha mer plats. Men de har olika åsikter om hur man fram till 2010 ska lösa akuta överbeläggningar.

Enligt Birgitta Andersson pågår just nu ett arbete med att se över om man kan samarbeta mellan divisionerna i länet för att kunna hjälpa varandra vid akuta överbeläggningar.

Birgitta Andersson tror inte på att ha ett antal stängda platser som man lätt kan öppna igen.

– Att akut öppna en vårdavdelning i en akut situation det gäller ju då också att man snabbt får in kompetent personal. Man kan ju inte bara öppna upp en vårdavdelning och sedan inte ha personal som kan ta hand om de sjuka, säger Birgitta Andersson.

Eva Kleppe
eva.kleppe@sr.se