Trollhättan

Kvinnliga präster i majoritet

I lördags var det 50 år sedan kyrkomötet fattade det avgörande beslutet att tillåta kvinnliga präster i Svenska Kyrkan. Det tog 20 år innan Trollhättan fick sin första kvinnliga präst. Nu är kvinnorna i klar majoritet där.

I de tre församlingarna i Trollhättan är 8 av de 12 prästerna kvinnor och alla tre kyrkoherdarna är kvinnor. En av dem är Barbro Gustavsson, vikarierande kyrkoherde i Lextorps församling. Hon kom dit för knappt ett år sedan och är tillbaka i Skara stift, där hon inledde sin prästbana för 26 år sedan.

– Framför allt bemöttes man vänligt, men sedan fanns det också mycket motstånd. Det var en del som inte ville hälsa och annat konstigt som om man smittade. Det är väl tack och lov borta nu, säger Barbro Gustavsson.

Barbro Gustavsson kom till Trollhättan från Göteborgs stift, som fick sin första kvinnliga präst 1992, 34 år efter kyrkomötets beslut.

Där är andelen kvinnliga präster lägst i landet, 13 procent, och där finns en del av den gamla attityden kvar. Det finns fortfarande kolleger som fortfarande är motståndare till kvinnliga präster - men inte bara i Göteborgs stift.

– Det finns till exempel de som inte vill tjänstgöra med en kvinna, säger Barbro Gustavsson.

Bosse Adriansson
0522 67 00 55
bo.adriansson@sr.se