TÅKERN

Tranorna gillar Tåkern

Just nu finns det fler tranor vid Tåkern än i Hornborgarsjön, den senaste räkningen visade på över 4500 fåglar. Tranrekordet i Tåkern var 2006 då 5800 tranor vistades i fågelsjön samtidigt.

Från att ha varit en fågel som mest synts i vildmarken i Norrland har tranan blivit allt mer vanligt förekommande i södra Sverige. Under 80-talet fanns det bara ett par hundra par i landet, idag tror ornitologerna att det rör sig om 20 000 par i hela Sverige.

Just nu finns det över 4500 individer vid Tåkern, inte riktigt så många som rekordåret 2006 då man räknade till 5800 stycken, men det landar fortfarande fler tranor som samlar ihop sig innan de flyttar söderut så vad slutsumman blir är det ännu ingen som vet.

Restaureringen vid Tåkern och det faktum att vattennivån i Hornborgarsjön har höjts kan vara en förklaring till att många tranor nu väljer Tåkern istället för Hornborgarsjön. Men även om många gläds åt det ökade antalet tranor så är de också till visst besvär för jordbrukare i bygden då de under dagtid går upp och äter på den odlade marken. Även om lantbrukarna kan få ersättning för det så är de tranor som stannar kvar längre fram på hösten ett problem för vissa odlare.

- De tranor som är kvar in i oktober kan göra en del skada på sysådda fält, berättar biolog Lars Gezelius vid Länsstyrelsen.

Pelle Zettersten/Marie-Louise Kristensson
pelle.zettersten@sr.se