Karlstad

Allt fler och yngre barn mår dåligt

Skolsköterskorna i Karlstads kommun märker av att alltfler ungdomar mår psykiskt dåligt. Signalerna finns nu redan på mellanstadiet, mot tidigare först på högstadiet.
- Dels ser den en självdestruktivitet hos elever redan i sexan, men också en oro och ångest redan i tidiga åldrar, säger Lisbet Engh Kraft, verksamhetschef för skolhälsovården i Karlstads kommun.

Enligt Lisbeth Engh Kraft saknas ofta ett tydligt stöd och mer uppmärksamhet från vuxna.
- Det är också viktigt att ha rutiner kring vanliga levnadsvanor som sova, äta och vila, för att barn ska må bra.