Arbetsmarknad

3 500 jobb bort på Akzo Nobel

Holländska kemikoncernen Akzo Nobel ska spara minst 100 miljoner euro och göra sig av med åtminstone 3 500 jobb.

Akzo Nobel har knappt 4 000 anställda i Sverige, bland annat i Trollhättan och Stenungsund. Totalt har koncernen omkring 60 000 anställda.

Om de anställda i Sverige kommer att beröras av nedskärningarna är inte klart.