Dyrare med vatten och sopor

Kostnaderna för sopor, vatten och avlopp är förhållandevis höga på Gotland. Däremot är kostnaderna för el något lägre här än i övriga kommuner i sydöstra Sverige.

Det visar den årliga sammanställning över kostnader som hyresgästföreningen låtit göra.

Sammanställningen visar bland annat att kostnaderna för värme, vatten och avlopp ökat med sammanlagt drygt åtta procent på Gotland det senaste året. Det är framförallt vatten- och avloppskostnaderna som ökat mest på ön.