Fogden varslar 150 anställda

Kronofogden kommer att varsla 150 personer i landet om uppsägning. Det beskedet har personalen fått idag. De första varslen kommer att läggas i november. Då blir det klart om någon kommer att sägas upp vid Uppsalakontoret.

Totalt 2 500 personer arbetar inom kronofogdemyndigheten, 61 av dem i Uppsala.