Protestsång i radion var inte partisk

Sveriges Radio Örebro har friats av Granskningnämnden.
Det var i samband med debatten om skolnedläggningar i Örebro i våras som en protestsång anmäldes för att den ansågs strida mot kravet på opartiskhet.

Nu har Granskningnämnden beslutat att inslaget med sången inte stred mot kravet på opartiskhet.