sörmland

Högst avgifter i Strängnäs

Strängnäs har länets högsta priser för bland annat vatten, avlopp, avfall och fjärrvärme av länets kommuner. Oxelösund har de lägsta taxorna. Det visar årets Nils Holgerssonundersökning, som fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen och Sabo står bakom.

Under flera år har fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Sabo jämfört taxorna i landets kommuner. Det gäller vatten, avlopp, avfall och fjärrvärme, men också alternativ uppvärmning.

I landet är det stora skillnader mellan olika kommuner, men också stora skillnader mellan de olika delarna det gäller. Det kan bland annat beror på hur bostadsbeståndet ser ut, antal fritidshus och hur tätt befolkningen bor. Fjärrvärmen är oftast dyrast där man nyligen investerat i mindre värmeverk, men även kommuner som har haft fjärrvärmeverk länge har det skett kraftiga höjningar.

I Sörmland är priset per kvadratmeter totalt sett högst i Eskilstuna, 312 kronor. I Oxelösund, som har de lägsta priserna, är kostnaden 238 kronor per kvadratmeter.

Eskilstuna har den kraftigaste kostnadsutvecklingen. där har priserna ökat med närmare 13 procent. Ingen kommun i länet kommer upp i den utvecklingen. Ökningen i övriga kommuner ligger mellan 3 och 7 procent. Fjärrvärmen är dyrast i Vingåker, Strängnäs och Gnesta och vatten och avlopp är dyrast i Strängnäs. I Vingåker har taxorna för avlopp minskat på ett år. 

Den kraftiga ökningen av taxorna, framförallt för fjärrvärmen, i Eskilstuna oroar fastighetsägarna, som tror att det kommer att påverka hyrorna på sikt. Fastighetsägarna vill ha garantier att fjärrvärmetaxan inte höjs för att täcka andra förluster i andra verksamheter i den kommunala koncernen.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se