Västervik

Björkegren ny chef på sjukhuset

Västerviks sjukhus får ny chef från och med 1 oktober när Krister Björkegren efterträder nuvarande sjukhuschef Bengt Wallin, som övergår till att arbeta med strategisk planering på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Landstinget fram till sin pension i mars 2009.

Krister Björkegren är utbildad civilekonom och kommer närmast från en tjänst som sektionschef vid Landstinget i Jönköpings län. Där har han arbetat som sakkunnig inom regionsjukvården och ansvarat för samarbetet mellan landstingen i Jönköping, Östergötland och Kalmar län. Han har även arbetat som projektledare vid Samverkansnämnden i Sydöstra regionen och som ekonom och controller.

Som sjukhuschef kommer han att leda arbetet med att vidareutveckla Västerviks sjukhus som ett akutsjukhus i samverkan med övriga sjukhus i länet och regionen.

Krister Björkegren är uppväxt i Västervik och flyttar i och med den nya tjänsten tillbaka med sin familj till hemstaden.