Skolfrukost i Katrineholm

Katrineholms skolbarn kan komma att erbjudas möjlighet att äta frukost på skolan.
Det enligt ett förslag från socialnämndens arbetsutskott i Katrineholm. En undersökning som gjorts bland kommunens elever visar att sju procent av tolvåringarna nästan aldrig äter frukost hemma. Undersökningen visar också att 15 procent av eleverna inte äter frukost hemma varje dag.