VETANDETS VÄRLD, TOR 2 OKTOBER

I fokus: Miljöhistorikern Sverker Sörlin om klimatforskning och klimatdebatt

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid Tekniska Högskolan i Stockholm, sätter in klimatfrågan i sitt historiska sammanhang.

Det nu rådande paradigmet har i praktiken varit gällande sedan sent 1970-tal, och det är tydligt hur båda sidor i klimatdiskussionen domineras av olika vetenskapsgrenar och generationer, säger Sörlin. Det här är den femte och avslutande delen av serien Klimatkritiken i fokus, som sändes i juni 2008.

Camilla Widebeck
vet@sr.se